Sitio web de Stéphane Straub
Catedrático de Economía - Universidad de Toulouse